Дизайн на фирмени рекламни материли

Дизайн е възможността да рaзполагате с рекламни материали, които да доведат до ефективни продажби.

Дизайн е понятие, което включва маркетинг и умението за правилно подреждането на информацията – лого, снимки, текст.

За да получите цена, моля на имейл admin@tangram.bg изпратете:

 1. Фирмено лого с разширение на файла: .pdf; .ai; .cdr; .eps; .tif; .psd
  Файловете с разширения: .jpg; .png се срещат масово в интернет пространството, но се ползват за преглед от клиента, преди печат.
 2. Снимки, които ще използваме за дизайна.
 3. Текстове, които НЕ проверяваме за правописни и граматически грешки.

Как определяме цената за дизайн?

 1. Ако не разполагате с фирменото лого с разширение на файла .pdf; .ai; .cdr; .eps; .tif; .psd, се налага векторизиране на лого.
 2. Ако се налага изрязване на фон от снимките (тифецване), таксуваме всяко изображение, което обработваме.
 3. На трето място е самия дизайн, който е съвкупност от уменията на дизайнерите в Танграм.

Измислете нещо, аз нищо не разбирам от дизайн.

Това е често срещано желание от клиента и държа да ви обясня нашата позиция:

 1. Дизайна допринася за въздействието на рекламни материал – безспорен факт, но:
 2. Дизайна включва и маркетинга и тук се получава конфликтът рекламна агенция – клиент:
 3. Ако ние разбирахме от вашия бизнес, щяхме да развиваме и него или:
 4. Клиентът очаква от нас едва ли не да измислим и промоции, цени, кои продукти да присъстват на флаера.

Моля отделете време и поработете над следното:

 1. Кои са вашите клиенти?
 2. Кои продукти желаете да им продадете?
 3. На каква цена?
 4. За какъв период?
 5. На един линст като схема ни нахвърляйте кой продукт къде да бъде, може и с номера.
 6. Желаете ли да поставим карта на вашият бизнес?

Може ли да погледнем дизайна преди печат?

След като изготвим дизайна, изпращаме на клиента за преглед. След като получим писмено одобрение, печатаме.

След като получих рекламните материали, забелязах, че сте ми объркали номера.

Когато ни изпращате информацията – текстове, телефони, сайт, имейл – очакваме от вас да сте проверили за грешки.

След като сме готови с дизайна, ние ви изпращаме файла за преглед и одобрение. Това означава да изчетете информацията, която за вас е позната и бързо можете да видите грешки.

Свържете се с нас и чрез Facebook!

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg