Танграм, Танграм 2 и за всичко, което се случва

Към днешна дата –01.12.2022, приемам файлове за сборни тиражи със срок на издаване началото на януари 2022 г., e-mail: admin@tangram.bg

Танграм е автентичната идея от 2001 г.

Танграм 2 (tangram-bg.com) е опитът на Елена Йорданова (Литова), Таня Литова и Петко Литов да присвоят идеята Танграм.

В публичното пространство за мен се носят съобщения, че вече не съм част от някакъв нов Танграм 2, който сем. Литови са копирали от автентичния и се канят да стопанисват като пращат имейли и съобщения във viber на колеги и клиенти с цел да ги заблудят. Няма как да НЕ съм част от нещо, в което аз никога не съм участвал. Сипят се лъжи, че съм им откраднал имейлите. Имейлите си стоят, но достъпът е ограничен поради причините, изброени по-долу. От юни 2021 г. живея и развивам бизнеса в София и явно колегите са решили, че могат да превземат бизнеса като направят клонинг и убедят всички, че аз съм едва ли не някакъв служител, който са уволнили поради некадърност.

Вие изберете с кого да работите. Можете да питате за всичко: Каталози, листови календари, глави за календари, книги, магнити, супер визитки и т.н.
e-mail: admin@tangram.bg

Ето част от приносът ми към Танграм.

 • Ивайло Манахов, Танграм медиа ООД

  Ивайло Манахов, Танграм медиа ООД

  Аз съм визионерът в Танграм, който води екипът от 2001 г. Моя инциатива беше издаването на вестниците Имот днес, Борса имоти, списание Имот днес.

 • Въведох сборните тиражи на 130 г. като начин на работа през 2007 г. Таня Литова беше изпълнителят, който няма как да отрека – съвестно си вършеше работата.
 • Въведох практиката сборните тиражи да излизат на фиксирани дати.
 • Направих успешната формула на ценообразуването, която ползваме 14 години
 • Въведох сборните тиражи на 350 гр. не само около календарната кампания с джобни календарчета, но целогодишно – веднъж в месеца.
 • Благодарение на моите усилия и настояване – днес Танграм може да се похвали с четири тиража на 350 гр. всеки месец.
 • Въведох онлайн google таблиците с оферти към колеги, за да са информирани бързо и коректно.
 • 100% от доставчиците и печатниците на Танграм съм ги намерил и договорил като цени аз.
 • Инициирах участията в COPI’S. Благодарени на това значително увеличихме кръгът от колеги, които ползват услугите ни.
 • Системата за поръчки на Танграм е проектирана и създадена изцяло от мен като задание за програмиране.
 • SEO-то (оптимизацията за google) е изцяло мое постижение.

Ето и приносът на “колегите”:

Елена Йорданова (Литова):

1. Отнет достъп до имейла: elenalitova@tangram.bg, поради злонамерени действия на сървъра, собственост на Ивайло Манахов от Танграм медиа ООД – по-долу е докладът от хостинг компанията на нейните действия.
2. Отнет достъп и до системата за поръчки, защото е източила от базата данни имейли на клиенти и колеги и ги е използвала и използва без разрешение.
3. Заедно с Петко Литов и Таня Литова, са се абонирали за софтуер за фактури и са правили сделки чрез имейл в gmail без аз да знам.
4. Същите закупуват домейна tangram-bg.com с цел да направят копие на автентичните сайтове на Танграм: tangram.bg и tangrambg.com
5. Елена, която до преди няколко месеца не искаше и да чуе за facebook изведнъж създава клонинг страница, която е уж на Елена Йорданова, но URL адреса е: facebook.com/tangrambg. По този начин тя е канила дори мои приятели от листата ми, защото те на практика все още мислят, че раотим заедно.
6. Елена Йорданова, изпраща невярна и опетняваща името ми информация в публичното пространство.
7. Вменява на колеги и клиенти, че едва ли не аз съм бил техен служител и сега са ме уволнили и аз съм никой.
8. Отказа да предаде служебния компютър и файловете, които са в него.
9. Изнудване с цела да плащам за всеки файл, който е в нейния компютър  например: За файл за глава на календар от миналата година, ми поиска 36 лв. с ДДС. Обяснила на майка си и баща си, че файловете били нейни, защото били в нейния компютър. Така и не отговори на въпроса: Чий е компютъра – личен или служебен.
 
Доклад от хостинг компанията във връзка с премахнати пренасочвания на имейли с цел да се прекъсне информационния поток към мен – запитвания, поръчки. Напомням – домейнът tangram.bg, към който към този момент са имейлите, е изключителна собственост на Ивайло Манахов, което ми дава право да задавам команди и да лишвам от достъп този, който вреди на бизнеса.:

“Пиша Ви във връзка с проведен по-рано днес телефонен разговор с колега. Направих проверка относно изтритото пренасочване за имейл акаунта elenalitova@tangram.bg към admin@tangram.bg. Пренасочването е било изтрито през webmail от IP адрес 37.63.17.235 в 17:49 часа на 10.11.2021г . Прилагам Ви извадка от лога, като имайте предвид, че часовата зона е UTC.

37.63.17.235 – elenalitova%40tangram.bg [11/10/2021:15:49:35 -0000] “GET /cpsess1057422139/webmail/paper_lantern/mail/dodelfwdconfirm.html?domain=&email=elenalitova%40tangram.bg&emaildest=admin%40tangram.bg HTTP/1.1” 200 0 “https://tangram.bg:2096/” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36” “s” “-” 2096
37.63.17.235 – elenalitova%40tangram.bg [11/10/2021:15:49:37 -0000] “POST /cpsess1057422139/execute/Email/list_pops_with_disk HTTP/1.1” 200 0 “https://tangram.bg:2096/” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36” “s” “-” 2096
37.63.17.235 – elenalitova%40tangram.bg [11/10/2021:15:49:37 -0000] “GET /cpsess1057422139/webmail/paper_lantern/mail/dodelfwd.html?email=elenalitova%40tangram.bg&emaildest=admin%40tangram.bg HTTP/1.1” 200 0 “https://tangram.bg:2096/” “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36” “s” “-” 2096

От същият IP адрес 37.63.17.235 са били изтрити и следните две пренасочвания:

litov@tangram.bg към admin@tangram.bg в 17:46 часа на 10.11.2021г през webmail.
office@tangram.bg към admin@tangram.bg в 17:45 часа на 10.11.2021г през webmail.

Ако желаете да проверя и за друго пренасочване, моля да ми изпратите информация.”

Таня Литова – отнет достъп до имейла office@tangram.bg и до системата за поръчки, поради следните причини:

1. Всички поръчки, които са постъпвали чрез имейл: office@tangram.bg, ги е приемала като съсобственик в Танграм медиа ООД и ги е предоставяла на съпруга си Петко Литов (МОЛ на Танграм БГ ЕООД), който е на съседното бюро в офиса с цел парите от наложените платежи и банковите плащания да постъпват при него и аз да нямам достъп до финансовия ресурс.
Благодарение на тази схема (съдът ще се произнесе за правотата), само за тази година към днешна дата оборотът, който е минал е за над 230 000 лв. като съмненията ми са, че сумата е още по-висока.
2. Саботиране на оптимизацията на работния процес с формуляри за поръчка, като Таня Литова е обяснявала на колеги, че системата с формулярите не работи с цел те да пращат поръчките си отново извън моя контрол – по схемата, описана по-горе.
3. НЕвъвеждане на всички поръчки в системата с цел продажбата им по схемата по-горе – през фирмата, в която нейния съпруг е МОЛ: Петко Литов
4. Укриване на информация за предстоящи тиражи като заетост и информация кои файлове ще бъдат печатани.
5. Умишлено не е включвала поръчките ми в сборните тиражи, за да се обърнат към нея колеги и клиенти.
6. Участие в кражбата на техниката от офиса на Танграм медиа ООД на 04.12.2021 г. – компютри, монитори, принтери и т.н.

Петко Литов: Отнет достъп до имейла litov@tangram.bg и до системата за поръчки поради следните причини:

1. Отказ да ми изплати 50% от приходите за 2021 г. на Танграм медиа ООД, въпреки че аз имам 95% дял в дружеството. Оправдание за отказа: Парите са приход на Танграм БГ ЕООД. Не е съгласен с доводът ми, че приходите са моята и дейността на неговата съпруга Таня Литова, която е съсобственик в Танграм медиа ООД.
2. Отказът да ми изплати сумата по хонорар на адвокат, който аз платих във връзка с делото на Петко Литов с НАП за укрити приходи в размер на 464 000 лв. за изпратени пратки по Еконт. 
3. Умишлено неизпълнени, мои поръчки за работни календари с цел да бъда компрометиран пред клиенти и те да се прехвърлят към “Танграм 2”.
4. Отказа да ми плати суми, които аз съм платил на доставчици, а парите от продажбата са постъпили при него.
5. Неиздаване на насрещни фактури към Танграм медиа ООД за поръчки, чийто доставчик е Танграм БГ ЕООД.
6. Зад гърба ми е взел абонамент за издаване на фактури с цел да не минават официално през системата за поръчки.
7. Заедно с дъщеря си и съпругата си, е участвал  в органиацията на Танграм 2 – закупуване на домейн и хостинг, създаване на сайт.
8. Участие в кражбата на техниката от офиса на Танграм медиа ООД на 04.12.2021 г. – компютри, монитори, принтери и т.н.

Офис Танграм, след кражбата на техниката: