ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази декларация за поверителност описва начина, по който Танграм медия груп ЕООД работи с лична информация и защитава поверителността ви. Насърчаваме посетителите и потребителите на нашият сайт да четат редовно правилата за поверителност, тъй като тази политика може да бъде изменяна.

Терминът Танграм медия груп ЕООД се разбира като организацията Танграм медия груп ЕООД, което дружество действа като администратор на вашите лични данни.

лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор

обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

дружество“ означава физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната му форма, включително партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват икономическа дейност;

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Можете да извършвате някои операции на сайта tangram.bg и без да предоставяте лична информация.

Но когато се регистрирате, за да използвате сайта и други продукти или услуги или станете абонат на tangram.bg, за да ви предоставим услуги, ние можем да получим от вас следната лична информация: данни за контакт (вашето име, телефон и факс, адрес на пребиваване и адрес на електронна поща), данни за местонахождение, онлайн идентификатор, данни за потребителския ви профил, включително потребителското име и паролата ви. Като повечето уебсайтове, tangram.bg и привличени в подкрепа независими оператори в процеса на използване от Вас на уеб сайта могат да получат определена техническа и маршрутна информация за вашия компютър, например като типа на браузъра, операционната система, скоростта на процесора и IP адреса на вашия компютър, типа на мобилното устройство и неговата операционна система. Използваме тези данни, за да проследяваме използването на нашия сайт и неговите услуги, както и да ги направим по-удобни, а също така за проследяване на трафика на сайта.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАСТРОЙКИТЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Имате право по всяко време да получите достъп до личните си данни и настройките за поверителност, за да ги редактирате или изтриете. Това може да стане, като влезете в своя акаунт, където можете да прегледате, промените или изтриете незабавно личните си данни. При затруднение можете да се обърнете към нас, ще отговорим оперативно на вашето искане в разумен срок.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Танграм медия груп ЕООД получава вашата информация, за да Ви предостави услуги, да изпълни своите правни задължения и да подобри предлаганите продукти и услуги. Ние не продаваме, не даваме или предоставяме информация, която ни позволява да идентифицираме самоличността ви с трети страни по какъвто и да е начин, описан в тази Декларация за поверителност. Дружество Танграм медия груп ЕООД може да използва предоставената и събрана информация за следните цели:

-администриране на Вашия акаунт;

-изпращане на исканата информация за продукти или услуги;

– за да Ви информира за специални оферти и услуги от „Имоти- Варна“ и трети страни;

– удовлетворяване на вашите лични искания и подготовка на услуги и оферти индивидуално за вас.

-разследване, предотвратяване или предприемане на мерки срещу незаконни действия и / или нарушения на условията на услугата;

– развойна дейност в областта на продуктите / услугите, предлагани от нас и подобряване на нашия сайт;

В някои случаи, при официално искане от упълномощените органи, Дружество Танграм медия груп ЕООД трябва да разкрие вашата лична информация, за да се съобрази с изискванията за национална сигурност или правоприлагането.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашата информация, докато Вашият акаунт е активен, стига информацията да е необходима, за да ви осигурим услуги или през времето, което е необходимо за изпълнение на нашите законови задължения. Ако искате да изтриете профила си, можете да го направите по всяко време. Вие винаги можете да поискате повече да не използваме информацията си, за да ви предоставяме услуги. Моля, свържете се с нас чрез имейл и ние ще отговорим на Вашето запитване в разумен срок. Ние ще съхраняваме и използваме вашата информация, докато е необходимо да изпълним нашите правни задължения, да разрешим спорове и да изпълним сключените от нас договори.

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ФОРМУЛЯРИ И / ИЛИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Можете да откажете да получавате актуализации чрез електронна поща и бюлетини от Дружество Танграм медия груп ЕООД, като кликнете върху връзката за отписване в самия e-mail, който получавате или в настройките на своя профил на нашият уеб сайт. Можете също така да откажете да получавате такива съобщения по време на процеса на регистрация. Освен това в някои случаи ще ви изпращаме съобщения, свързани с предоставяните услуги, включително писмо за регистрация и автоматично изпратени писма след действията ви на сайта. Обикновено от получаването на такива съобщения, които не се явяват рекламни, а са във връзка с регистрация за предоставяни от Дружество Танграм медия груп ЕООД услуги, не можете да се откажете. Ако не искате да ги получавате, можете да деактивирате профила си.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация, която сте предоставили във връзка с използването на сайта, е защитена по няколко начина:

– Достъпът до профила Ви става чрез въвеждане на парола и потребителско име. Тази парола е шифрована. Препоръчва се да използвате силна парола, състояща се от буквено-цифрени знаци, които не трябва да се съобщават на никого.

– Вашата, лична информация е на защитени сървъри, до които може да бъде достъпна само на тесен кръг от служители и подизпълнители на Дружество Танграм медия груп ЕООД.

Правим всичко възможно, за да защитим личната информация, изпратена до нас, както по време на трансфера, така и след получаването и. Въпреки това, нито един от начините за прехвърляне на информация през интернет, нито електронното или физическото съхранение на информация, е абсолютно надежден. И въпреки че вземе предвид поверителния характер на личната информация, която получаваме, обработваме и съхраняваме, както и текущото състояние на технологиите, за да изберем най-подходящите мерки за защита на вашата лична информация, Дружество Танграм медия груп ЕООД не може да гарантираме нейната абсолютна сигурност. В рамките на 72 часа ние ще докладваме на всички засегнати лица за всяко противозаконно нарушаване на сигурността на личните данни, събрани от този сайт и съхранявани в нашите база данни или база данните на външните оператори на лични данни. Ако имате въпроси относно сигурността на нашия уебсайт, моля свържете се с нас.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ „БИСКВИТКИ“ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Когато извършвате търсене в интернет, на сайта може автоматично да събираме информация като данни за доставчик на интернет услуги, типа и версията на браузъра, операционна система и типа на устройството, средното време, прекарано на сайта ни , гледани страници, достъп до информация, адреса на интернет протокола (IP), който се използва за свързване на компютъра ви с Интернет и други съответни статистически данни. Такава информация понякога се нарича уеб анализ или информация за посещенията. Ние можем да съчетаем тази информация от дневниците, получени автоматично, с друга информация за вас, която събираме. Правим това, за да подобрим качеството на предлаганите услуги, да подобрим маркетинговата стратегия и да осигурим добра функционалност на сайта. Бисквитка (cookie) е малък уникален текстов файл, който уебсайт изпраща на вашият компютър, когато посещавате този сайт. Можем да използваме бисквитки само за дадена сесия (session cookies), които автоматично се изтриват, когато потребителят затваря браузъра си, и/или постоянни бисквитки (permanent cookies), които остават на компютъра на потребителя, докато не бъдат изтрити ръчно. Повечето уеб браузъри могат или да ви предупредят за използването на “бисквитки”, или да откажат напълно “бисквитките”. Ако не искате да използваме “бисквитки” в браузъра Ви, можете да настроите браузъра да откаже “бисквитките” или да ви уведоми, когато уебсайтът се опита да зададе “бисквитки” на вашия компютър. Отхвърлянето на “бисквитките” може да повлияе върху възможността за използване на този сайт. Бисквитките, които използваме, са анонимни и не съдържат абсолютно никакви лични данни

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружество Танграм медия груп ЕООД си запазва правото да променя политиката си за поверителност по всяко време по свое усмотрение и ще ви уведомява за съществени изменения на влизането в сила на тези промени по имейл или чрез публикуване на информацията на началната страница на сайта tangram.bg. Ако поради тези промени искате да измените реда на разрешено използване на личната ви информация от Дружество Танграм медия груп ЕООД, можете да го направите, като изпълните процедурата, описана в “Актуализиране на личните данни и настройките за поверителност”. След поставянето на такова уведомление, ще се счита, че Вие сте уведомени за всички съществени промени в Декларацията за поверителност и те започват да важат.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът ни съдържа връзки към други уебсайтове, чиято политика за поверителност може да се различава от декларацията за поверителност на Дружество „Имоти- Варна“. Ако предоставите лична информация на някой от тези сайтове, информацията ви ще бъде обработена в съответствие с правилата за поверителност на този сайт. Препоръчваме ви внимателно да прочетете декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

ПРИСТАВКИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

На нашия уебсайт могат да бъдат реализирани функции, свързани със социалните мрежи, като например бутон “Харесвам“ на Facebook мрежата, както и приспособления, като бутон “Сподели” и интерактивни мини програмки, които работят на нашия сайт. Тези функции могат да получават вашия IP адрес, да следят коя страница посещавате на нашия сайт и да поставят “бисквитки”, за да работят правилно. Функциите и приставките за социални мрежи могат да се извършват директно на нашия сайт или на ресурси на трети страни. Вашето взаимодействие с тези функции се урежда от политиката за защита на личните данни на компанията, която ги предоставя.

ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОРЪКИ

Ако искате да използвате програмата ни за препоръки, за да съобщите на ваш приятел за нашия сайт или за конкретна оферта на него, трябва да предоставите неговото име и имейл адрес. Ние автоматично ще му изпратим еднократно имейл с покана да посети нашия сайт. Дружество Танграм БГ ЕООД съхранява тази информация единствено с цел изпращане на такова писмо и следене на ефективността на програмата ни за препоръки. Вашият приятел може да се свърже с нас, за да поиска премахването на тази информация от нашата база данни.

ДЕЦА

Не възнамеряваме да изискваме или да получаваме лична информация от лица под 18 годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, не въвеждайте информация на този сайт и не използвайте нашите услуги. Ако смятате, че детето ви на възраст под 18 години е въвело лична информация, Ви молим веднага да ни съобщите за това, за да изтрием данните и профила на детето.

контакти за ВРЪЗКА С НАС:

Танграм медия груп ЕООД
ЕИК BG206865251
Варна, бул. Княз Борис I, №151
МОЛ: Ивайло Иванов Манахов
Тел: 0877752277
e-mail: admin@tangram.bg

IBAN: BG24 ESPY 4004 0041 7752 84

BIC: ESPYBGS1

За връзка с АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  • Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  • тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

  • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  • Уеб сайт: www.cpdp.bg