svil-to-new

Персонализиран ароматизатор за кола е да ви се изработят ароматизатори за кола с логото на Вашата фирма/ бранд

Персонализиран е понятие, което някой клиенти възприемат като уникалност.

Персонализаран ароматизатор за кола с фирмен бранд

Персонализаран ароматизатор за кола с фирмен бранд

Това не е точно така, защото в рекламния бизнес с персонализация се свързва това всяко изделие да е различно от другото по даден параметър – например: Поръчвате 900 ароматизатора за кола и на всеки има различен QR код.