предпечат

Предпечат, страниране на вестници, списания, книги, каталози

Предпечат, страниране, цялостен дизайн на рекламни материали – книги, рекламни продуктови каталози, рекламни брошури

– Какво е предпечат?

Предпечат е процесът преди печат. Дизайнът прави нещата да изглеждат красиви. Предпечатът е процесът, който прави файла за печат според изискванията на пресата за печат.

– Какво е страниране?

Странирането е термин, който се използва основно при книгите и по-точно това е подреждането на текста в книжното тяло – така както го чете читаталят, когато си закупи книгата. Страниране е текстът от автора на книгата или материалът от журналиста, да се подредят във файл за печат. Word е подходящ за офис или домашният принтер, но за да се печата на пресите в промишлени условия е необходим файл за печат с определени критерии, с които ние сме запознати в детайли

Кликнете на иконката за да посетите facebook страницата на Танграм и да ни отправите запитване или да се свържете с нас

Свържете се с нас
веднага във Facebook!

Запитвания:
Viber | WhatsApp | Telegram | FaceTime | Телефон: 087 775 2277
e-mail: admin@tangram.bg

Какво е необходимо за да започнем работа?

Изпратете ни вашият текст в Word или в текстови формат. Не е необходимо да го подреждате, ние ще направим това след като знаем размера на изделието след печат.

Ако ще странираме каталози, в които ще има и снимки, изпратете няколко за да видим качеството.

Печат на книги

Разгледайте нашата Facebook страница.

За повече подробности разгледайте предпечат на книги

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg