предпечат

Предпечат, страниране на вестници, списания, книги, каталози

Предпечат, страниране, цялостен дизайн на рекламни материали – книги, рекламни продуктови каталози, рекламни брошури

Поръчайте сега: |

– Какво е предпечат?

Предпечат е процесът преди печат. Дизайнът прави нещата да изглеждат красиви. Предпечатът е процесът, който прави файла за печат според изискванията на пресата за печат.

– Какво е страниране?

Странирането е термин, който се използва основно при книгите и по-точно това е подреждането на текста в книжното тяло – така както го чете читаталят, когато си закупи книгата. Страниране е текстът от автора на книгата или материалът от журналиста, да се подредят във файл за печат. Word е подходящ за офис или домашният принтер, но за да се печата на пресите в промишлени условия е необходим файл за печат с определени критерии, с които ние сме запознати в детайли

Кликнете на иконката за да посетите facebook страницата на Танграм и да ни отправите запитване или да се свържете с нас

Свържете се с нас
веднага във Facebook!

Запитвания:
Viber | WhatsApp | Telegram | FaceTime | Телефон: 087 775 2277
e-mail: admin@tangram.bg

Какво е необходимо за да започнем работа?

Изпратете ни вашият текст в Word или в текстови формат. Не е необходимо да го подреждате, ние ще направим това след като знаем размера на изделието след печат.

Ако ще странираме каталози, в които ще има и снимки, изпратете няколко за да видим качеството.

Печат на книги

Разгледайте нашата Facebook страница.

За повече подробности разгледайте предпечат на книги

AboutИвайло Манахов

Viber | WhatsApp | Telegram | FaceTime | Телефон: 087 775 2277