Магнитна визитка с размер на карта за банка и QR код

Магнитнa визиткa, които вашите клиенти да съхраняват залепени на хладилника. QR код, който е с връзка към вашият сайт.

Магнитна визитка цена:

100 бр: 99 лв.
1000 броя: 199 лв.

Цена без ДДС

Спецификация:
Размер: 85,60 × 53,98 mm

 

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg