Кърджали-Танграм рекламна агенция, печатница

Кърджали, заради пандемичната обстановка, планираме срещите си с клиенти в офиса, след заявка на имейл: kardjali@tangram.bg