Интериорен дизайн

Интериорен дизайн е всичко, което трябва да се постигне във вътрешността на сградата-пространството под покрива.

Предлагаме цялостни решения в областта на интериорната реклама:

  • Проектиране на фирмено лого
  • Дизайн и разположение на логото спрямо конкретна стена в офиса
  • Изчисляване на обеми и пропорции
  • Разположение на осветителните тела

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg