Дизайн и предпечат

Дизайн и предпечат на всички видове рекламни материали. Векторизиране на фирмено лого. Изисквания за подготовка на файлове за печат. Термини и наименования. Редакция и страниране на съдържание за книги. Тифецване и обработка на снимки.