the-european-flag

Европейско знаме

В по-широк смисъл Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и идентичността, единството на Европа. Дванадесетте златни звезди символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа. История на европейското знаме През 1955 г. Съветът на Европа приема знамето за собствена употреба. През следващите години нововъзникващите европейски институции приемат същото знаме. През 1985… Разгледайте…

Българско знаме за вътрешни и външни условия, за кол, за пилон

Българско знаме

Българско знаме по установения от държавата стандарт, за вътрешни или външни условия. За кол или пилон, с герб или без герб. Напечетано или шито. Изработка по индивидуални размери.