Комисия за защита на потребителите – от самата нея!?

Ами време е – да се защитим от комисията за защита на потребителите. Всъщност вече съм убеден, че тя не ни пази, а пази някой бизнеси от нас – шиба…те потребители и нищожества.

Най- добре е да си седим до паничката, да не гледаме в други панички – както казваше старшина Иванов (Финко) от Първа батарея на Пета танкова бригада. Като не гледаш в чужда паница и твоята е по-пълна.

Ако трябва да степенувам нещата, които ме вбесяват – на първо място това са така наречените от някой фирми “Общи условия”. Това е една извратена вратичка за едни задръстени мозъци.

Вратичката “Общи условия”, се използва от знайни и незнайни компании и винаги са публикувани някъде на сайта и винаги по договор могат да се променят всяка минута, а ние сме длъжни да седим денонощно пред компютрите и със затварящи се очи да дебнем мига, в който са ни променил Общите условия.

“Общите условия” са едно разтегливо понятие, което така наречената “Комисия за защита на потребителите” не желае да преразгледа веднъж завинаги.

По общите условия бТК ви удължават автоматично договора за услуги-прилагам доказателство:

Изх.№ Ц-03-2949/05.06.2009г.

ДО

Г-Н ИВАЙЛО МАНАХОВ

УПРАВИТЕЛ И ГЛ. РЕДАКТОР НА

СПИСАНИЕ „ИМОТ ДНЕС”

e-mail: manahov@imotdnes.com

ОТНОСНО: Общи условия на бТК ADSL

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНАХОВ,

Във връзка с постъпилия  от Вас сигнал с вх. № Ц-03-2949 от 03.06.2009г, Ви уведомявам следното:

На основание правомощията, регламентирани в чл.148 на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, бяха анализирани Общите условия за предоставяне на услугата БТК ADSL.

На заседание на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ е взето решение, документирано с протокол № 44/28.10.2008г., че в същите се съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от ЗЗП, които следва да се отстранят.

С писмо изх. № Ц-03-3987/05.11.2008г. КЗП даде препоръки на БТК АД за отстраняване на неравноправните клаузи.

С писмо вх. № Ц-03-3978/20.11.2008г. БТК АД представи новите Общи условия за предоставяне на услугата БТК ADSL с отразени всички препоръки на КЗП.

Във връзка с качеството на услугата следва да се обърнете по компетентност към Комисията за регулиране на съобщенията.

С уважение,

Директор на Дирекция

Защита на икономическите

интереси на потребителите

АНЕТА ГРИГОРОВА

Питах ги отговориха – в любимия си стил, а аз съм пратен до друга комисия, която докато ми разгледа молбата, ще дойдат местните избори, после МЕСНИТЕ и т. н.

Отвратих се – за Общите условия на банките и други субекти – друг път :(

Аз ще ги гоня до дупка, а вие? А сега се запознайте с Общите ми условия ТУК! (Ами няма такива, затова линка не се отваря, още не съм се шизофренирал толкова явно)

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *