Правилният път на една поръчка

Все по-често ще чувате от клиенти и познати “Произход на стока”. Все още голяма част от търговците продават без документ за произход на стоката. И понеже сме в рекламния бизнес, ще наричаме стоката рекламни материали.
Не само данъците, а произхода на рекламните материали се разглежда под лупа от НАП (Национална агенция за приходите). Правилният път на една поръчка би трябвало да е следния:

Възлагане на поръчка

От клиента към рекламната агенция/ печатницата/ дизайнера. Това може да стане чрез електронен формуляр по имейл или на хартиен носител, като за НАП хартиения носител с подпис и печат от двете страни е най-желания документ, но все пак сме в ерата на интернет.

Авансово плащане

Най-чисто и видимо е плащането по банков път на база проформа фактура за 50% или за цялата сума

Издаване на поръчаните рекламни материали с приемо предавателен протокол, който доказва, че вие сте предали, а вашият клиент е приел рекламните материали.

Издаване на документ за окончателно плащане

Касов бон, фактура или изпращане на оригиналната фактура на имейл.

Ако сте рекламна агенция, накратко посредник – би трябвало да изминете описаният път и да се подосигурите с аналогичните документи от вашият подизпълнител или печатница. Така при проверка вие ще разполагате с доказателство освен, че сте продали и че сте купили рекламните материали.
Колеги допускат клиентът да ги изнудва с нежеланието си да получи фактура. “Не искам да плащам на тази държава, защото не заслужава” е масово явление. Съответно колегите влизат в спиралата на липсващия произход и при проверка от НАП на крайния клиент, следва “разплитане” на спиралата. Клиентът няма документ за произход и казва в коя рекламна агенция е поръчал рекламните материали. Рекламната агенция издава коя е печатницата и така го “отнасят” всички по веригата, защото всеки е направил компромис и всички плащат евтиното.

Да, сладко е да не се плащат данъци, но все по-рисковано. От 2016-та година НАП са снабдени с мощни сървъри и софтуер, който им дава редица предимства – например да анализира оборотите на две сходни като дейност и служители фирми.
Служителите от НАП са способни да влязат в банковите сметки – лични и фирмени, чрез хостинг компаниите в базата данни на сайтовете и онлайн магазините. От Еконт, Спиди и т.н. ще получат справка с всички ваши пратки и наложени платежи.

….и тогава става прекалено сложно и късно.

Прочетете още в тази сфера

Кликнете на иконката за да посетите facebook страницата на Танграм и да ни отправите запитване или да се свържете с нас

Свържете се с нас
веднага във Facebook!

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg