the-european-flag

Европейско знаме

В по-широк смисъл Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и идентичността, единството на Европа. Дванадесетте златни звезди символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа.

История на европейското знаме

През 1955 г. Съветът на Европа приема знамето за собствена употреба. През следващите години нововъзникващите европейски институции приемат същото знаме. През 1985 г. то е прието като официална емблема на Европейските общности, които по-късно се превръщат в Европейски съюз.

Знамето на Европа е прието на 25 октомври 1955 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. То е предложено и за знаме на на

Eвропейската общност с резолюция на Европейския парламент от април 1983 г., в която той постановява, че знамето на Европа от 1955 г. следва да бъде прието за знаме на Общността. През 1985 г. Европейският съвет одобрява предложението на Парламента и след одобрението на Съвета на Европа, институциите на Общността въвеждат европейското знаме като знаме на Европейския съюз от началото на 1986 г.

Кръгът от златни звезди символизира солидарността и хармонията между европейските народи. Броят на звездите не е свързан с броя на държавите-членки, а числото 12 е символ на съвършенство, пълнота и единство.

Разгледайте нашата Facebook страница.

AboutИвайло Манахов

МОБ ТЕЛ: 0876 408 866; VIBER: 0876 408 866; SKYPE: IVAYLOMANAHOV

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *