the-european-flag

Европейско знаме

В по-широк смисъл Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и идентичността, единството на Европа. Дванадесетте златни звезди символизират идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа.

Кликнете на иконката за да посетите facebook страницата на Танграм и да ни отправите запитване или да се свържете с нас

Свържете се с нас
веднага във Facebook!

История на европейското знаме

През 1955 г. Съветът на Европа приема знамето за собствена употреба. През следващите години нововъзникващите европейски институции приемат същото знаме. През 1985 г. то е прието като официална емблема на Европейските общности, които по-късно се превръщат в Европейски съюз.

Знамето на Европа е прието на 25 октомври 1955 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. То е предложено и за знаме на на

Eвропейската общност с резолюция на Европейския парламент от април 1983 г., в която той постановява, че знамето на Европа от 1955 г. следва да бъде прието за знаме на Общността. През 1985 г. Европейският съвет одобрява предложението на Парламента и след одобрението на Съвета на Европа, институциите на Общността въвеждат европейското знаме като знаме на Европейския съюз от началото на 1986 г.

Кръгът от златни звезди символизира солидарността и хармонията между европейските народи. Броят на звездите не е свързан с броя на държавите-членки, а числото 12 е символ на съвършенство, пълнота и единство.

Знаме на ЕС. Висококачествен шев. Плат 100 полиестерна коприна.
Цената включва ДДС и доставка до офис на Еконт.
Ако заявите знамето до 15 ч., ще бъде при Вас на следващия работен ден.
За заявки и други питания: 0876 637 297

30/50 см. едностранен печат. 14 лв.
40/60 см. едностранен печат. 15 лв.
50/80 см. едностранен печат. 16 лв.
70/120 см. двустранно апликирано. 30 лв.
70/120 см. едностранен печат. 21 лв.
90/150 см. двустранно апликирано. 35 лв.
90/150 см. едностранен печат. 27 лв.
130/215 см. двустранно апликирано. 60 лв.
130/215 см. печатано. 35 лв.

Разгледайте нашата Facebook страница.

AboutИвайло Манахов

Всички поръчки на рекламни материали са под мой контрол: Ивайло Манахов-управителя на Танграм медия груп ЕООД. Директен имейл: admin@tangram.bg